jueves, 6 de noviembre de 2008

IN

A mosica sonaba por os altabozes d’a ziudat. As radios y telebisions no dixaban de charrar-ne. A chen impliba a carreras. Chilaban, cantaban, blincaban, s’acarrazaban. Consziens de que o poder que eban feito mientres años, de que nunca no aber reblau, les eba endrezau dica ixe inte chusto. Os más biellos ploraban de goyo remerando os primers años de luita. Os más chobens paraban cuenta d’estar bibindo un inte istorico y de que agora les caldría fochar firme. Toz sabeban que un nuebo mundo prenzipiaba.

Ista ye a microfalordia presentada por Tierra de Barrenaus t'o concurso d'a II Trobada de Fabloggers.


No hay comentarios: