miércoles, 18 de julio de 2007

Chufla, chufla....

Lebo bels poquez meses pedaliando y ya me he trobau con cuasi tot. Como deziba fa meses he trobau tot un nuevo mundo con isto d’a bizi. A qui no l’aiga pillau nunca le combido a que faiga una prebatina bel diya d’istos. Ixe diya rezenté a parti poetica y polida d’ir en bizi, pero tamién cal rezentar as cosas malas, que bi’n ha. Güe, en pasar o puen de Santiago ya m’ha pasau la rematadera. He pasau lo puen por o carril normal, que compartimos con os autos, pero malas que prenzipiaba o carril bizi me i he cambiau ta ir más seguro y no fer tanto a tana a os autos. Con o semaforo berde ta yo (ta las bizis) he prenzipiau ha pasar y ¡m’ha chuflau un auto!. M’eban chuflau por ir por a zera, que ya no lo foi por as piñoras que meten, m’han chuflau por ir por a calzada (ambute bezes) pero chuflar-me por prebar de cruzar a carrera por o carril bizi y con o semaforo en berde ta yo…. Que quieren os autos? Nian en os cuatro metros de carril bizi que ban de garra puesto ta garra cabo nos rispetan. A uno, que antimas de ziclista tamién aduga autos, prenzipia a aganar-le chunir-se a os bulcadors. Si bel matután d’os que chuflan a os ziclistas faigan lo que faigan ye leyendo isto dixa de fer-lo, coñe!

No hay comentarios: