martes, 20 de mayo de 2008

Os fineses si que saben

Deziba no se quí que Lurte abrían de ripresentar a Aragón en Eurobisión. Si eban ganau os Lordi fa años... Güe, beyendo a TB, como no, m'he trobau con os representans de Finlandia, que cantan en finés como ye de dar (u abría d'estar-ne). Una canta jebi clasica d'as que me fan goyo a yo... Tos la dixo penchada. Y con a faina que tendré en bel mes u asinas, me pienso que no podré que penchar bideos, asinas que agora si que ba a estar isto Barrenau TB. Aspero que, con tot y con ixo, tos faiga goyo...

No hay comentarios: